Mazurkiewicz-Pizło, A. i Pizło, W. (2018) „Tajemniczy klient jako metoda badawcza – wybrane problemy”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (20(69), s. 112–126. doi: 10.22630/PEFIM.2018.20.69.33.