Milewska, A. (2018) „CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH JAKO PODMIOT RACJONALIZUJĄCY KOSZTY W ORGANIZACJI – SKALA I ZAKRES DZIAŁANIA W POLSCE”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (20(69), s. 127–135. doi: 10.22630/PEFIM.2018.20.69.34.