Raczkowska, M. i Gruziel, K. (2018) „Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Unii Europejskiej w relacji miasto-wieś”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (20(69), s. 172–185. doi: 10.22630/PEFIM.2018.20.69.38.