Wasilewska, N. i Kaminska, T. (2018) „PRECONDITIONS OF LAND RELATIONS DEVELOPMENT: ECONOMIC, LEGAL AND INSTITUTIONAL”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (20(69), s. 234–244. doi: 10.22630/PEFIM.2018.20.69.43.