Bereziński, S. i Rokicki, T. (2020) „Finansowanie liniowej infrastruktury drogowej w Polsce”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (24(73), s. 205–213. doi: 10.22630/PEFIM.2020.24.73.38.