Kowalska, I., Jurewicz, D. i Legutko, M. (2019) „Skutki finansowe władztwa podatkowego gmin”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (21(70), s. 118–131. doi: 10.22630/PEFIM.2019.21.70.10.