Błach, J. i Wieczorek-Kosmala, M. (2019) „Przesłanki działań odpowiedzialnych społecznie w kontekście czynników kreacji wartości przedsiębiorstwa: wyniki badań ”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (22(71), s. 38–49. doi: 10.22630/PEFIM.2019.22.71.24.