Kozak, S. i Wierzbowska, A. (2019) „Efektywność banków a koncentracja sektora bankowego w krajach EŚW”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (22(71), s. 77–89. doi: 10.22630/PEFIM.2019.22.71.27.