Krawiec, W. (2019) „Czynniki motywujące i demotywujące menedżerów instytucji kultury w obszarze budowania marki miasta Łodzi – wyniki badań”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (22(71), s. 90–105. doi: 10.22630/PEFIM.2019.22.71.28.