Cyburt, A. i Gałecka, A. (2020) „Rola nadwyżki operacyjnej w budowaniu stabilności finansowej i potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego ”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (23(72), s. 17–32. doi: 10.22630/PEFIM.2020.23.72.2.