Mazurkiewicz, K. (2020) „Core & More - koncepcja inteligentnej sprawozdawczości informacji korporacyjnych”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (24(73), s. 104–113. doi: 10.22630/PEFIM.2020.24.73.31.