Wiśniewska, Marta, i Jakub Grabowski. 2023. „Wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw W Obliczu współczesnych Wyzwań I trendów dzięki Wykorzystaniu Technologii Blockchain”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 29(78) (październik):143-56. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2023.29.78.10.