Trębska, Joanna. 2023. „Skutki Pandemii COVID-19 Z Perspektywy finansów Sektora Instytucji rządowych I samorządowych W Gospodarkach Unii Europejskiej. Analiza Na Podstawie Macierzy rachunkowości społecznej”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 29(78) (październik):125-42. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2023.29.78.9.