Piątek, Edyta. 2023. „Zasada Przewagi treści Nad Formą W Transakcji zgłoszenia Znaku Towarowego”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 29(78) (październik):111-24. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2023.29.78.8.