Pawlonka, Tomasz, i Paweł Sypniewski. 2023. „Behawioralne Anomalie Sezonowe Na giełdzie – Weryfikacja Kalendarzowego Efektu Stycznia Na GPW W Warszawie”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 29(78) (październik):97-109. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2023.29.78.7.