Misztal, Piotr. 2023. „Komunikacja Banku Centralnego Jako Determinanta wiarygodności I skuteczności Polityki pieniężnej Na przykładzie Europejskiego Banku Centralnego”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 29(78) (październik):85-96. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2023.29.78.6.