Misiąg, Jan, i Wojciech Misiąg. 2023. „Strategia Wsparcia Rozwoju obszarów Wiejskich I Rolnictwa – założenia I Praktyka”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 29(78) (październik):61-84. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2023.29.78.5.