Juszczyk, Sławomir, Wioleta Bartosiak, Juliusz Juszczyk, Robert Konieczny, i Bartosz Palimonka. 2023. „Zakres I Skutki Finansowe Wprowadzenia MSSF 9 W Banku Komercyjnym”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 29(78) (październik):47-59. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2023.29.78.4.