Grzelczak, Marlena, Agnieszka Kurdyś-Kujawska, i Michał Soliwoda. 2023. „Odporność W Rolnictwie – Czy występuje Chaos Teoretyczny I Metodologiczny”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 29(78) (październik):35-45. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2023.29.78.3.