Davydenko, Nadiia, Alina Buriak, Natalia Wasilewska, i Mirosław Wasilewski. 2023. „Zarządzanie Ryzykiem Rozwijania potencjału Finansowego podmiotów Gospodarczych”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 29(78) (październik):21-34. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2023.29.78.2.