Bernardelli, Michał, i Mariusz Próchniak. 2023. „Porównanie Sektora Finansowego I wyników Makroekonomicznych Na Podstawie Analizy punktów Zwrotnych”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 29(78) (październik):5-19. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2023.29.78.1.