Gałecka, Agnieszka, i Marzena Ganc. 2022. „Stabilność Finansowa Gmin Wiejskich województwa Lubelskiego W Latach 2016-2020”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 27(76) (czerwiec):18-29. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.27.76.2.