Krasowicz, Stanisław. 2009. „Regionalne zróżnicowanie Polskiego Rolnictwa a możliwości wdrażania Polityk wspólnotowych”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 1(50) (czerwiec):21-31. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.2.