Kutkowska, Barbara. 2009. „Regionalne zróżnicowanie Wykorzystania instrumentów Wsparcia Rolnictwa I obszarów Wiejskich Z uwzględnieniem Ich zrównoważonego Rozwoju”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 1(50) (czerwiec):33-46. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.3.