Stanny, Monika. 2009. „Zróżnicowanie Poziomu Rozwoju obszarów Wiejskich W Polsce a Problem Realizacji Polityki spójności”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 1(50) (czerwiec):47-56. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.4.