Rowiński, Janusz. 2009. „Program Rozwoju obszarów Wiejskich 2007-2013 («PROW-2013»)”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 1(50) (czerwiec):57-72. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.5.