Pavlíková, Gabriela. 2009. „Polityka Regionalna a rozwój Wsi W Republice Czeskiej W kontekście Integracji Europejskiej”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 1(50) (czerwiec):73-87. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.6.