Satoła, Łukasz, i Janusz Żmija. 2009. „Wykorzystanie instrumentów Polityki Regionalnej Unii Europejskiej W Jednostkach samorządu Terytorialnego”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 1(50) (czerwiec):91-101. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.7.