Heller, Janusz. 2009. „Inwestycje Jako Instrument Polityki Regionalnej”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 1(50) (czerwiec):103-18. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.8.