Kałuża, Halina. 2009. „Obszary Problemowe W Polityce Regionalnej UE – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 1(50) (czerwiec):119-28. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.9.