Drabik, Ewa. 2009. „Kumulacja Ryzyka Na Rynkach Finansowych Jako zagrożenie równowagi Rynkowej”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 1(50) (czerwiec):145-60. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.11.