Pałasz, Lech. 2009. „Polityka Regionalna Unii Europejskiej Szansą Polskich regionów”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 1(50) (czerwiec):11-19. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.1.