Gierczycka, Jadwiga. 2009. „Rola Polityki Regionalnej Unii Europejskiej W Rozwoju Górnego Śląska”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 1(50) (czerwiec):173-85. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.13.