Pondel, Hanna. 2009. „Zintegrowany Pogram Operacyjny Rozwoju Regionalnego Jako Instrument Polityki Regionalnej Na przykładzie województwa Wielkopolskiego”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 1(50) (czerwiec):187-97. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.14.