Walenia, Alina. 2009. „Wybrane Czynniki warunkujące wdrażanie Polityki spójności Unii Europejskiej W Regionie Podkarpacia”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 1(50) (czerwiec):199-212. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.15.