Cebulak, Jan. 2009. „Znaczenie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego We wdrażaniu Polityki Regionalnej Podkarpacia W Procesie Integracji Europejskiej”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 1(50) (czerwiec):213-25. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.16.