Sołoma, Andrzej. 2009. „Banki W Roli multiplikatorów Rozwoju najuboższych regionów Unii Europejskiej. Niektóre Konstatacje Z Badań W Regionie warmińsko-Mazurskim”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 1(50) (czerwiec):227-38. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.17.