Standar, Aldona. 2009. „Pozyskiwanie I Zastosowanie środków Finansowych Polityki Regionalnej Unii Europejskiej W Gminach Wiejskich województwa Wielkopolskiego”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 1(50) (czerwiec):239-48. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.18.