Adamowicz, Mieczysław, i Agnieszka Smarzewska. 2009. „Model Oraz Mierniki trwałego I zrównoważonego Rozwoju obszarów Wiejskich W ujęciu Lokalnym”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 1(50) (czerwiec):251-69. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.19.