Grad, Bożena. 2009. „Kształtowanie konkurencyjności Regionu – Nowego Atrybutu Przestrzeni Gospodarczej Unii Europejskiej W świetle Uwarunkowań Polityki Innowacyjnej Perspektywy Finansowej UE Dla Polski Na Lata 2007 2013”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 1(50) (czerwiec):271-82. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.20.