Wojewódzka, Agnieszka. 2009. „Zróżnicowanie Wsparcia Unijnego I Jego Znaczenie W Rozwoju Lokalnym Na przykładzie Wybranych Gmin województwa Mazowieckiego”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 1(50) (czerwiec):283-91. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.21.