Góralski, Paweł, i Magdalena Lazarek. 2009. „Czynniki kształtujące konkurencyjność regionów”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 1(50) (czerwiec):307-15. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.23.