Kołyska, Justyna. 2009. „Wsparcie zrównoważonego Rozwoju Wsi I Rolnictwa środkami Z Funduszy Strukturalnych W Latach 2004-2008”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 1(50) (czerwiec):161-70. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.12.