Dewalska-Opitek, Anna. 2010. „Model Kreowania Zintegrowanego Wizerunku przedsiębiorstwa”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 3(52) (maj):219-29. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1586.