Kierepka, Maria. 2010. „Unijne Wsparcie konkurencyjności Gospodarki Rolno-żywnościowej W województwie Lubelskim W Latach 2002-2006”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 3(52) (maj):151-59. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1580.