Dłubakowska-Puzio, Ewa, Aleksandra Łowkiewicz, i Dominika Olejniczak. 2010. „Wykorzystanie możliwości Marketingu Personalnego W Procesie motywowaniapracowników”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 3(52) (maj):399-411. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1562.