Dmowski, Łukasz. 2010. „Marketing Religijny Na przykładzie chrześcijaństwa”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 3(52) (maj):371-85. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1560.