Drejerska, Nina. 2010. „Dochody I Wydatki Publiczne Jako Elementy Polityki Rozwoju Regionalnego W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 4(53) (grudzień):27-34. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1546.