Rakowska, Joanna, i Agnieszka Wojewódzka. 2010. „Strategie Rozwoju powiatów Oraz Fundusze Strukturalne UE Jako Instrumenty Kreowania ładu Przestrzennego”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 4(53) (grudzień):35-41. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1545.