Pomianek, Iwona. 2010. „Polityka Finansowa Wybranych Gmin województwa warmińsko-Mazurskiego”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 4(53) (grudzień):42-49. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1544.